64-41-L/51 Podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 41,8% (60) 78,2% (31,2) 61,2% (72,7%) 100% (0%)
2018 46,7% (54,2) 39,6% (17,6) 71,7% (70%) 57,1% (20%)
2017 72,6% (63,7) 78,1% (43,2) 74,9% (72,2%) 52,1% (22,2%)
2016 76,5% (68,4) 82,0% (47,4) 53,0% (50%) 22,1% (50%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 92,4% (54) 88,6% (39,4) 90,5% (80%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 81,7% (39) 71,1% (23,8) 92,3% (75%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 48,7% (48) 41,0% (20,5) 56,0% (53,8%) 58,1% (15,4%)
2018 64,1% (52) 61,6% (26,6) 82,7% (73,3%) 67,9% (13,3%)
2017 53,9% (49) 72,8% (36,9) 68,7% (61,9%) 45,7% (23,8%)
2016 61,4% (52) 83,5% (42,8) 87,0% (71,4%) 59,8% (21,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: