64-41-L/51 Podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 77,7% (74,2) 56,9% (23,5) 83,0% (92,3%) 100% (0%)
2019 33,5% (56,9) 34,1% (15,4) 68,8% (75%) 80,6% (4,2%)
2018 2,8% (30,5) 8,5% (5,7) 33,0% (42,9%) 100% (0%)
2017 51,1% (53,7) 51,1% (26,3) 45,2% (54,5%) 63,5% (18,2%)
2016 24,4% (42,6) 23,5% (14,7) 53,0% (50%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 20,9% (14) 41,8% (5,8) 32,8% (0%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 67,6% (30) 54,9% (16,0) 73,2% (33,3%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 55,9% (46) 49,5% (20,5) 63,2% (61,8%) 100% (0%)
2019 67,5% (53) 57,3% (25,9) 78,6% (70,4%) 85,9% (3,7%)
2018 82,7% (58) 79,7% (34,8) 94,9% (85,7%) 100% (0%)
2017 51,0% (48) 24,3% (26,1) 36,2% (46,2%) 67,1% (15,4%)
2016 69,3% (54) 53,1% (31,6) 95,7% (85%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: