63-41-M/02 Obchodní akademie

Firemní management

Nový čtyřletý maturitní obor, který vznikl na požadavky zaměstnavatelů.

63-41-M/02 Firemní management

  • základem výuky je kombinace technického a ekonomického vzdělávání
  • výuka ekonomických předmětů je rozšířena o ekonomická praktická cvičení
  • studenti získají základní teoretické znalostí z oblasti mikroekonomie a makroekonomie, účetnictví, marketingu a managmentu, logistiky a organizace skladového hospodářství
  • dokáží vést účetnictví a zpracovávat administrativní agendy na počítačich v ekonomických a účetních programech, výuka probíhá zpracováním agend fiktivních firem odpovídající reálné praxi
  • absolvují výuku psaní na počítači desetiprstovou hmatovou metodou dle státní normy
  • prácují s informačními systémy – výuka Windows, MS Office, grafické programy, aplikační programy
  • učí se základům technologie výroby, moderní metrologie, statistické analýzy a vyhodnocení
  • učí se základů konstruování na počítačích v CAD systémech a základům vedení technické dokumentace
  • mají možnost získání mezinárodních jazykových certifikátů zdarma (PET, FCE, BEC, ZD, ZdfB)
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,4% (79,5) 42,3% (41,5) 14,6% (84,6%) 100% (0%)
2019 43,0% (84,2) 25,4% (37,7) 44,7% (88,9%) 100% (0%)
2018 6,8% (54,7) 3,4% (18,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 57,5% (77,4) 60% (58,5) 82,5% (95,5%) 100% (0%)
2016 74,0% (85,3) 73,2% (65,6) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 11,1% (26) 9,5% (18,0) 3,2% (14,3%) 31,7% (14,3%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 26,4% (52) 32,8% (29,7) 19,2% (66,7%) 100% (0%)
2019 80,2% (65) 53,2% (42,4) 44,4% (80%) 100% (0%)
2018 67,8% (62) 70,3% (45,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 53,7% (60) 51,2% (49,5) 84,6% (91,7%) 100% (0%)
2016 97,6% (72) 95,1% (62,1) 89,4% (95,7%) 71,5% (4,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: