23-51-H/01 Strojní mechanik

Strojní mechanik

Tradiční tříletý učební obor.

23-51-H/01 Strojní mechanik (Zámečník)

  • absolvent umí vyrábět a sestavovat jednotlivé součásti a funkční celky různých strojů, zařízení, konstrukcí, potrubních celků, ocelových konstrukcí, uvádět je do provozu a provádět jejich běžnou údržbu
  • provádí montáž, opravy, obsluhu strojů, strojních zařízení a strojírenských celků
  • ovládá základy strojního obrábění kovů na soustruzích, frézkách, bruskách a vrtačkách
  • dokáže prakticky využívat základy moderní metrologie s podporou 3D měření
  • má možnost získání svářečského průkazu
  • absolvent se může uplatnit jako strojní zámečník, montér zámečník, montér točivých strojů, provozní zámečník, mechanik opravář pro služby, kontrolor, provozní zámečník elektrotechniky
  • získaným vzděláním má absolvent vytvořeny předpoklady pro další vzdělávání
Projekt podporují: