26-41-M/01 Elektrotechnika

Průmyslová automatizace

Nový velmi žádaný čtyřletý maturitní obor, který vznikl ve spolupráci s partnerskou firmou B:TECH. Výuku již od prvního ročníku částečně vedou i odborníci z této firmy.

26-41-M/01 Průmyslová automatizace

  • studijní obor je zaměřený na výuku elektrotechniky, mechatroniky a řízení průmyslových procesů vedoucí k přípravě odborníků na průmysl 4.0
  • studneti získají základní kompetence ke komplexnímu řešení moderních technologií ve výrobním procesu
  • výuka zahrnuje teorii navrhování a sestavování elektrických a elektronických obvodů, výpočetní a mikroprocesorové techniky, automatizační techniky a řízení technologických procesů
  • studenti dokáží aplikovat základy elektrotechniky a automatizace ve výrobě
  • zpracovávají návrhy robotů a manipulátorů, jejich nasazení ve výrobních systémech s využitím znalostí problematiky teorie řízení a řídicích systémů, senzoriky, analýzy obrazu, automatické identifikace, softwarového inženýrství, průmyslových sítí v řídicích systémech, elektroniky a pohonů
  • osvojují si vlastnosti a použití prvků automatizační a řídicí techniky, jako jsou snímače, regulátory, programovatelné automaty PLC, roboty a robotické linky, jejich programování včetně vizualizace
  • projektují a konstruují prvky robotů, manipulátorů a periferních zařízení robotizovaných pracovišť v profesionálních CAD aplikacích
  • učí se zabezpečovat provoz, seřízení, programování, diagnostiku, údržbu a opravu strojů a přístrojů, servis, seřizování, obsluha a programování CNC strojů, robotů a robotických linek s podporou CAM aplikací
  • dokáže prakticky využívat základy moderní metrologie s podporou 3D měření a absolvují projektovou výuku zaměřenou na komplexní řešení moderních technologií, inovací výroby a její optimalizaci
  • má možnost získat osvědčení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

 

 

Projekt podporují: