26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Mechanik elektrotechnik

Čtyřletý maturitní obor pro chlapce i děvčata.

26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

  • studijní obor je zaměřený na výuku teorie a praxe navrhování a sestavování elektrických a elektronických obvodů, výpočetní a mikroprocesorové techniky, automatizační techniky a řízení technologických procesů
  • absolvent ovládá a umí aplikovat základy elektrotechniky a automatizace ve výrobě, montáži, demontáži, opravách a údržbě elektrických zařízení, strojů a přístrojů
  • orientuje se v číslicové technice a její aplikaci v praxi
  • výuka zahrnuje teorii navrhování a sestavování elektrických a elektronických obvodů, výpočetní a mikroprocesorové techniky, automatizační techniky a řízení technologických procesů, servis, diagnostiku a opravy elektronických systémů z oblastí automatizace, měřící a regulační techniky
  • zná vlastnosti a použití prvků automatizační a řídicí techniky, jako jsou snímače, regulátory, programovatelné automaty PLC, roboty a robotické linky, jejich programování včetně vizualizace
  • dokáže zhotovit návrhy uspořádání pracovišť, programovat a obsluhovat roboty a robotické linky
  • orientuje se v servisu CNC strojů, robotů a robotických linek
  • možnost získání osvědčení dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. zdarma
Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 66,9% (84,2) 57,0% (41,5) 52,1% (95,2%) 100% (0%)
2019 41,6% (81,1) 35,6% (36,2) 60,4% (91,7%) 54,5% (8,3%)
2018 45,9% (71,6) 34,2% (36,4) 53,2% (83,3%) 61,3% (8,3%)
2017 44,1% (70,5) 46,8% (50,3) 56,8% (85,2%) 71,2% (7,4%)
2016 34,8% (70,5) 45,5% (48,5) 16,1% (56,3%) 9,8% (43,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 59,2% (40) 72,4% (28,7) 63,2% (62,5%) 51,3% (12,5%)
2018 17,8% (23) 11,1% (11,4) 17,8% (16,7%) 100% (0%)
2017 54,7% (36) 54,7% (25,6) 69,5% (53,8%) 37,9% (23,1%)
2016 26,1% (26) 10,9% (11,2) 5,4% (0%) 3,3% (62,5%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 97,6% (72) 98,4% (62,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 95,2% (64) 92,8% (44,6) 63,2% (72,7%) 56,8% (9,1%)
2018 80% (58) 79,2% (36,6) 90% (88,9%) 73,3% (5,6%)
2017 39,7% (50) 24,0% (30,5) 58,7% (65,9%) 58,7% (14,6%)
2016 41,2% (52) 42,9% (34,4) 12,6% (40,7%) 4,2% (51,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: