26-51-H/01 Elektrikář

Elektrikář

Tradiční tříletý učební obor.

26-51-H/01 Elektrikář

  • učební obor zaměřený na uplatnění absolventů v oblasti elektrotechniky ‑ spotřební, průmyslové, výpočetní, ve výrobní i servisní sféře, dále v oblastech elektrických instalací budov – bytových rozvodů, rozvody v rodinných domcích i průmyslových objektech
  • žáci získají v teoretické i praktické výuce potřebné znalosti a praktické dovednosti v oblasti základů elektrotechniky a elektroniky,
  • získají přehled o činnostech jednotlivých elektrotechnických a elektronických prvků a součástí
  • součástí výuky je ověřování bezchybné funkce jednotlivých zapojení až po konkrétní výrobu různých elektrotechnických a elektronických zařízení, údržbu a opravy přístrojů měřicí, průmyslové, výpočetní techniky a domácích spotřebičů
  • žáci se naučí provádět instalace domovních a průmyslových rozvodů, instalovat satelitní techniku a moderní přístroje domácí spotřební elektroniky
  • naučí se instalovat domácí zabezpečovací techniku či kamerové domovní systémy
  • má možnost získání osvědčení dle § 5 vyhlášky č. 50/1978 Sb.
  • absolvent se může uplatnit při instalacích, opravách a kontrolách elektrických rozvodů a zařízení, při měření a testování různých typů elektrických strojů, elektrospotřebičů a specializovaných zařízení, která využívají ke své činnosti elektrickou energii
  • dále se uplatní v povoláních provozní elektrikář, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, montér rozvodných sítí, stavební elektrikář, elektrotechnik-údržbář
  • získaným vzděláním má absolvent vytvořeny předpoklady pro další vzdělávání
Projekt podporují: