33-56-H/01 Truhlář

Truhlář

Tradiční a stále žádaný tříletý učební obor.

33-56-H/01 Truhlář

 • zhotovuje samostatně truhlářské výrobky podle výtvarných a konstrukčních návrhů
 • umí opravovat, renovovat ošetřovat výrobky ze dřeva
 • osvojí si používání širokého spektra pracovních pomůcek, přípravků, nástrojů a strojního vybavení
 • má přehled o truhlářských materiálech a příslušenství
 • ovládá základy grafického modelování v CAD aplikacích zaměřené na výrobu nábytku
 • umí provést celkovou i dílčí montáž truhlářských výrobků u zákazníka
 • dokáže provést předvýrobní fázi s ekonomickou rozvahou a plánem práce
 • absolvuje základy uměleckého truhlářství v praxi
 • má možnost získat řidičské oprávnění na vysokozdvižný vozík
 • absolvent se může uplatnit při výkonu povolání truhlář, tesař, nábytkář, jako pracovník montážních firem zaměřující se na truhlářské realizace a montáž
 • najde uplatnění v dřevozpracujících firmách vyrábějících truhlářský materiál
 • získaným vzděláním má absolvent vytvořeny předpoklady pro další vzdělávání
Projekt podporují: