23-51-E/01 Strojírenské práce

Montážní strojírenské a elektrotechnické práce

Obor vhodný pro dívky i chlapce.

23-51-E/01 Montážní strojírenské a elektrotechnické práce

  • ovládá základní úkony při ručním zpracování kovů a jiných materiálů (dělení materiálů, pilování, řezání, stříhání, vrtání, zahlubování, řezání závitů, rovnání, ohýbání, nýtování)
  • dovede pracovat podle technologických postupů a používat měřidla, zhotovovat součástky a sestavovat je ve výrobky, ručně i strojně opracovávat kovy, včetně povrchových úprav
  • provádí montáže, demontáže, opravy a seřízení jednoduchých strojů, obsluhu základních obráběcích strojů a opravovat a ostřit jednoduché pracovní nářadí a nástroje
  • je schopen provádět jednoduchou údržbu zařízení budov a dílen
  • dokáže se orientovat v technické dokumentaci a tabulkách
  • ovládá základní elektromontážní práce, zejména údržbu domovní elektroinstalace
  • absolvent najde uplatnění ve velkých, středně velkých i malých provozovnách strojního charakteru jako strojírenský dělník, strojní zámečník, stavební zámečník, údržbář
Projekt podporují: