33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

Truhlářská a čalounická výroba

Obor vhodný pro dívky i chlapce.

33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

  • je schopen zajišťovat základní činnosti ve dřevozpracující výrobě včetně přípravných a dokončovacích prací při zpracování dřeva
  • ovládá základy ručního a strojního zpracování dřeva, jednodušší montáž výrobků v nábytkářské a stavebně-truhlářské výrobě včetně sestavování a kompletace truhlářských výrobků
  • čte a rozumí výrobním výkresům stavebně-truhlářských výrobků a výkresům nábytku
  • umí rozlišovat druhy materiálů používaných v oboru, orientovali se v jejich vlastnostech a způsobech použití, umí stanovit způsoby uskladnění a manipulace materiálů, polotovarů a hotových výrobků
  • samostatně seřizuje a obsluhuje dřevoobráběcí stroje a provádí jejich základní údržbu
  • ručně i strojně provádí základní truhlářské spoje
Projekt podporují: