26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Jsi zručný? Zajímá tě, jak co funguje? Rád prozkoumáváš přístroje a jejich střeva složená z hromady součástek? Nauč se jim rozumět. Vyuč se elektromechanikem a můžeš mít výuční list i vyhlášku 50/1978 Sb. §5.

Absolvent je schopen provádění kvalifikovaných servisních prací na elektrotechnických zařízení a přístrojích. Mezi získané schopnosti patří instalace, zprovoznění, kontrola, údržba a oprava elektrotechnických zařízení a přístrojů.

 

 

 

Kód oboru

26-52-H/01

Délka studia

3 roky, denní studium

Zaměření

instalace zprovoznění, kontrola, údržba a oprava elektrotechnických zařízení a přístrojů

Podmínky přijetí

úspěšné ukončení povinné školní docházky

Způsob ukončení studia

závěrečná zkouška

Poskytnuté vzdělání

střední vzdělání s výučním listem

Certifikát

vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list

Projekt podporují: