36-52-H/01 Instalatér

36-52-H/01 Instalatér 1

Jsi technický typ? Máš rád, když má vše svůj řád, věci do sebe zapadají a na konci dne za sebou vidíš kus práce? Instalatér je nepostradatelná profese. Montuje, opravuje a udržuje rozvody vody, kanalizace, topení i plynu. Součástí tvé práce bude i montáž, demontáž a opravy zařizovacích předmětů. Na začátku je jen hromada trubek, šroubků a spojů a na konci plně funkční rozvod po celé budově. Žádný dům, výrobní hala, obchod ani hospoda se bez tebe neobejde.

 

Obor poskytuje všeobecné i odborné vzdělání. Vytváří základní předpoklady k provádění odborných stavebních činností v oblasti instalačních prací. Absolvent se seznámí s montáží, údržbou a opravou rozvodů a mnoho dalšího.

 

 

Kód oboru

36-52-H/01

Délka studia

3 roky, denní studium

Zaměření

montáž, udržování a opravování vodovodních, odpadních, plynových a topných rozvodů

Podmínky přijetí

úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost, schopnost práce ve výškách a předpoklady k vykonání svářečského kurzu

Způsob ukončení studia

závěrečná zkouška

Poskytnuté vzdělání

střední vzdělání s výučním listem

Certifikát

vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, svářečský průkaz ZK 311 W01 (plamen), osvědčení pro práci s mědí a plastem

Projekt podporují: