41-55-E/01 Opravářské práce
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: