31-43-M/01 Oděvnictví
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 8,3% (35,8) 12,5% (11,6) 1,4% (20%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 18,8% (61,1) 33,3% (33,2) 11,6% (55,6%) 5,8% (44,4%)
2017 58,0% (67,4) 43,5% (38,0) 21,7% (57,1%) 26,1% (28,6%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 1,4% (28) 28,8% (4,4) 1,4% (16,7%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 36,8% (54) 28,9% (26,1) 17,1% (50%) 10,5% (40%)
2017 86,5% (62) 78,4% (47,7) 20,3% (50%) 20,3% (37,5%)
2016 - - - -
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: