66-42-L/51 Propagace
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 12,8% (28,4) 14,4% (2,6) 3,2% (20%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 6,6% (36,3) 2,4% (3,0) 6,1% (14,3%) 72,2% (14,3%)
2017 29,7% (45,3) 15,5% (7,3) 56,6% (60%) 100% (0%)
2016 93,5% (79,0) 77,4% (43,3) 37,8% (45,5%) 31,3% (40,9%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 17,9% (13) 34,3% (3,3) 32,8% (0%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 71,4% (32) 66,7% (20,4) 66,7% (28,6%) 17,1% (42,9%)
2017 28,1% (18) 21,1% (7,0) 34,2% (0%) 71,1% (12,5%)
2016 67,6% (30) 60,6% (17,6) 69,0% (29,4%) 37,3% (29,4%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 12,3% (37) 17,6% (9,1) 7,8% (30%) 100% (0%)
2019 58,1% (50) 49,6% (23,1) 51,7% (50%) 36,3% (25%)
2018 65,8% (53) 68,8% (28,9) 35,0% (46,7%) 54,0% (20%)
2017 81,5% (54) 63,8% (33,7) 87,2% (73,3%) 84,8% (6,7%)
2016 90,2% (62) 89,0% (45,4) 55,1% (53,8%) 31,9% (35,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: