65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

Kuchařské práce

V tříletém učebním oboru získávají žáci, dívky i chlapci, základní teoretické i praktické znalosti při přípravě jídel, teplé i studené kuchyně dle receptur, rovněž znalosti jednoduché obsluhy a úpravy tabule. Odborný výcvik žáků probíhá v prostorách cvičné kuchyně.  Žáci 3. ročníku provádí odborný výcvik na smluvních pracovištích v  provozovnách veřejného stravování, školních jídelnách a hotelích.

Projekt podporují: