23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel

23-68-H/01 Mechanik opravář kolejových vozidel 2

Máš rád/a vlaky? Zajímáš se o železnici? Při studiu tohoto oboru si osvojíš ruční i strojní obrábění, seznámíš se s nejmodernějšími metodami diagnostiky a renovací strojních součástí, uděláš si svářečský kurz. Montáž, opravy i údržba vozidel pro tebe bude hračka.

 

Obor spojuje všeobecné a odborné vzdělání, poskytuje základní předpoklady k provádění odborných opravárenských činností. Zaměřuje se na opravy železničních kolejových vozidel.

 

Kód oboru

23-68-H/01

Délka studia

3 roky, denní studium

Zaměření

opravy železničních kolejových vozidel

 

Podmínky přijetí

úspěšné ukončení povinné školní docházky, zdravotní způsobilost - i pro vykonání svářečského kurzu

Způsob ukončení studia

závěrečná zkouška

Poskytnuté vzdělání

střední vzdělání s výučním listem

Certifikát

vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, svářečský průkaz pro svařování v ochranné atmosféře

 

Projekt podporují: