79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 74,3% (95,3) 82,5% (72,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 79,5% (96,9) 76,7% (70,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 60,3% (87,4) 57,7% (65,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 24,7% (84,2) 25,8% (67,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 73,6% (92,6) 57,5% (79,0) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 44,0% (66) 64,2% (61,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 60,1% (68) 48,4% (56,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 53,4% (62) 63,6% (63,8) 55,8% (95,2%) 100% (0%)
2017 83,9% (72) 66,8% (64,2) 19,0% (85,7%) 100% (0%)
2016 97,5% (86) 74,1% (70,7) 100% (100%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 71,4% (69,5) 57,1% (49,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 45,5% (73,7) 54,5% (68,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 51,9% (74) 64,4% (69,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 68,1% (76) 69,2% (71,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 34,3% (72) 30,6% (62,0) 61,6% (98,4%) 100% (0%)
2017 71,3% (78) 55,3% (71,8) 43,6% (96,6%) 100% (0%)
2016 36,7% (74) 56,3% (72,3) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: