26-41-M/01 Elektrotechnika

nevyplněno

Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 35,3% (85,3) 25,3% (43,8) 28,1% (96,7%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 5,0% (59,0) 4,1% (21,0) 45,7% (84,2%) 53,9% (10,5%)
2017 34,9% (75,3) 29,8% (51,1) 62,8% (88,2%) 77,2% (5,9%)
2016 77,8% (88,4) 62,0% (68,6) 43,5% (81,8%) 39,4% (18,2%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 35,8% (49) 36,5% (33,0) 19,7% (63,6%) 5,8% (9,1%)
2019 2,7% (20) 21,5% (11,4) 2,7% (12,5%) 100% (0%)
2018 44,1% (44) 26,1% (30,8) 39,1% (62,5%) 37,3% (12,5%)
2017 15,7% (35) 8,1% (22,6) 16,3% (45,5%) 11,6% (27,3%)
2016 68,3% (52) 52,5% (41,4) 21,9% (47,4%) 23,5% (21,1%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 53,1% (58) 62,1% (41,9) 67,9% (90,2%) 8,5% (4,9%)
2019 86,6% (64) 88,4% (51,2) 66,5% (87,1%) 100% (0%)
2018 18,1% (52) 11,0% (24,8) 34,8% (74,1%) 63,0% (7,4%)
2017 46,9% (58) 48,2% (46,2) 48,2% (78,6%) 43,3% (14,3%)
2016 77,6% (64) 64,6% (48,4) 26,9% (66,7%) 33,2% (20%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: