79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou - 4 leté

ŠVP Gymnázium Jeseník

Obor se sportovní přípravou. Kmenové sporty: běžecké lyžování, cyklistika, sjezdové lyžování a sportovní lezení. Podpora dalších sportů. 16 hodin sportovní přípravy týdně, včetně regenerace. 

Podívejte se na náš web pro zájemce o studium nagymjes.cz

Připojte se na náš online den otevřených dveří - 27. 1. 2021 od 15.00 hodin - nagymjes.cz

Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,7% (91,6) 28,7% (59,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 26,1% (91,6) 7,6% (48,9) 36,9% (97,6%) 32,9% (2,4%)
2018 34,1% (84,2) 26,2% (56,8) 29,6% (95%) 25,8% (5%)
2017 61,3% (89,5) 22,1% (67,0) 29,9% (95%) 26,9% (5%)
2016 21,3% (84,2) 14,2% (62,5) 13,8% (89,5%) 13,4% (10,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 11,9% (50) 30,6% (45,4) 24,9% (87,5%) 100% (0%)
2019 52,7% (66) 58,5% (58,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 15,5% (52) 21,4% (50,4) 23,3% (83,3%) 15,0% (8,3%)
2017 74,6% (68) 76,6% (67,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 56,7% (68) 57,2% (66,0) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 40,7% (72) 52,6% (65,4) 38,5% (97,1%) 100% (0%)
2019 19,9% (68) 13,4% (54,7) 32,2% (95,7%) 36,6% (2,1%)
2018 23,6% (70) 12,2% (54,1) 14,4% (90,6%) 17,7% (6,3%)
2017 90,2% (83) 65,5% (73,8) 46,9% (96,8%) 36% (3,2%)
2016 7,4% (66) 12,2% (55,3) 24,8% (93,3%) 18,5% (6,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: