79-41-K/61 Gymnázium - 6 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY6 - GYMNÁZIUM 6LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,6% (97,9) 73,1% (81,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 87,5% (99,0) 72,5% (79,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 50% (91,6) 58,7% (77,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 55,6% (93,2) 44,4% (81,6) 28,9% (94,8%) 28,9% (3,4%)
2016 72,9% (95,8) 58,3% (88,0) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (85) 93,9% (81,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 88,6% (85) 85,7% (80,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 74,3% (76) 65,7% (75,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 51,4% (72) 75,7% (76,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 91,4% (84) 82,9% (79,9) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 91,9% (86) 80,6% (81,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 91,1% (84) 80,4% (79,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 54,4% (78) 56,1% (73,1) 100% (100%) 100% (0%)
2017 67,9% (82) 50% (76,6) 37,5% (97,5%) 33,9% (2,5%)
2016 86,2% (84) 79,3% (81,4) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: