18-20-M/01 Informační technologie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 53,4% (88,4) 52,9% (53,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 61,6% (82,1) 69,9% (58,4) 23,7% (72,7%) 19,6% (27,3%)
2017 79,1% (86,3) 78,1% (70,4) 40% (82,5%) 33,0% (17,5%)
2016 93,5% (91,6) 88,4% (77,0) 44,9% (82,1%) 45,8% (15,4%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 92,7% (64) 80,3% (51,1) 65,0% (90%) 100% (0%)
2019 31,5% (46) 56,4% (41,3) 50,3% (80,8%) 25,5% (11,5%)
2018 83,2% (57) 77,6% (49,3) 68,3% (80%) 34,8% (13,3%)
2017 65,7% (52) 73,3% (49,1) 67,4% (76%) 44,8% (12%)
2016 39,3% (42) 35,0% (35,0) 49,7% (69,2%) 36,6% (15,4%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,6% (60) 76,3% (46,3) 86,2% (94,3%) 100% (0%)
2019 71,0% (61) 77,7% (46,4) 61,2% (85,6%) 38,4% (9,6%)
2018 92,1% (66) 87,7% (48,8) 32,2% (73,0%) 20,3% (21,6%)
2017 89,3% (66) 93,3% (60,1) 55,8% (80%) 38,4% (15,4%)
2016 87,4% (66) 85,2% (54,4) 63,2% (84,6%) 47,5% (15,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: