63-41-M/02 Obchodní akademie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 82,1% (88,4) 86,2% (55,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 59,3% (76,9) 59,3% (48,0) 51,7% (87,5%) 33,9% (12,5%)
2017 90,8% (84,7) 93,3% (70,8) 72,5% (93,3%) 64,2% (6,7%)
2016 95,1% (91,1) 92,7% (74,8) 82,1% (96,8%) 73,2% (3,2%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 71,0% (50) 77,4% (42,7) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 90,9% (49) 97,0% (48,0) 87,9% (80%) 27,3% (20%)
2017 81,0% (50) 70,7% (41,0) 70,7% (66,7%) 15,5% (25%)
2016 76,2% (51) 76,2% (45,6) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76% (62) 81,6% (48,3) 48% (82,8%) 100% (0%)
2019 96,0% (70) 89,7% (54,1) 50% (81,8%) 52,4% (6,1%)
2018 81,4% (64) 80,5% (47,0) 56,8% (81,8%) 22,0% (18,2%)
2017 17,1% (52) 27,6% (43,2) 34,1% (72,4%) 39,8% (13,8%)
2016 87,0% (68) 91,9% (60,0) 92,7% (97,6%) 84,6% (2,4%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: