68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Projekt podporují: