63-41-M/02 Obchodní akademie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 81,7% (82,6) 68,3% (60,3) 25,8% (73,3%) 30,8% (20%)
2016 26,8% (68,4) 21,1% (41,5) 16,3% (64,3%) 14,6% (35,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 17,1% (52) 10,6% (37,2) 35,8% (73,3%) 25,2% (20%)
2016 5,7% (51) 21,1% (32,8) 10,6% (53,3%) 16,3% (33,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: