68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 70,1% (78,4) 81,1% (42,4) 72,6% (95,8%) 100% (0%)
2019 81,5% (82,1) 74,8% (37,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 95,4% (83,2) 88,2% (48,8) 51,6% (76,5%) 21,6% (23,5%)
2017 - - - -
2016 37,2% (60) 37,8% (35,3) 45,3% (73,3%) 61,5% (6,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 61,6% (55) 67,7% (35,8) 73,8% (83,3%) 100% (0%)
2019 45,2% (56) 61,1% (39,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 82,2% (62) 77,1% (42,2) 48,4% (70,6%) 20,4% (23,5%)
2017 - - - -
2016 41,3% (56) 38% (37,2) 62,7% (80%) 62,7% (6,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: