63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHP - SOŠ HOTELOVÉ A PODNIKATELSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 94,7% (90) 94,2% (55,9) 53,2% (93,3%) 11,1% (6,7%)
2019 82,1% (88,4) 66,4% (44,0) 27,1% (80%) 18,6% (20%)
2018 53,1% (72,1) 48,0% (38,5) 80,8% (91,7%) 66,7% (8,3%)
2017 84,6% (80) 80,6% (59,0) 63,4% (83,3%) 52% (13,9%)
2016 48,5% (72,1) 53,2% (50,6) 71,9% (88,9%) 59,1% (11,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 77,8% (54) 77,8% (43,4) 72,2% (83,3%) 100% (0%)
2019 60,9% (46) 87,0% (43,8) 82,6% (80%) 100% (0%)
2018 60% (38) 66,7% (35,8) 66,7% (57,1%) 100% (0%)
2017 100% (78) 100% (76,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 76,9% (48) 84,6% (43,9) 80,8% (63,6%) 59,6% (18,2%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 70,9% (58) 67,4% (38,8) 62,2% (81,0%) 19,2% (4,8%)
2019 78,6% (62) 75% (45,4) 61,9% (80%) 31,0% (15%)
2018 78,2% (62) 81,0% (44,6) 88,3% (87,5%) 76,5% (6,3%)
2017 41,9% (54) 47,5% (41,0) 74,9% (82,2%) 59,8% (11,1%)
2016 57,1% (60) 61,1% (44,5) 53,1% (75,9%) 52,6% (13,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: