75-41-M/01 Sociální činnost
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 53,7% (71,6) 34,8% (24,8) 16,5% (74,1%) 5,5% (8,6%)
2019 36,3% (66,3) 54,8% (31,8) 19,3% (66,7%) 14,1% (26,2%)
2018 82,4% (75,8) 79,7% (42,9) 53,6% (76,9%) 22,9% (23,1%)
2017 96,7% (84,7) 97,3% (69,2) 88% (94,4%) 74,7% (5,6%)
2016 20,9% (51,6) 21,6% (25,4) 27,7% (63,6%) 63,5% (6,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 2,2% (10) 10,9% (6,8) 19,6% (8,3%) 32,6% (25%)
2016 31,3% (26) 33,3% (13,7) 29,2% (22,2%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 50% (68,4) 60% (48,9) 50% (88,9%) 20% (5,6%)
2019 93,3% (93,7) 93,3% (81,0) 100% (100%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 88,9% (80,5) 88,9% (62,7) 100% (100%) 100% (0%)
2016 35,3% (56,9) 35,3% (22,6) 70,6% (87,5%) 52,9% (12,5%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 72,6% (58) 69,5% (36,0) 36,0% (69,1%) 7,9% (7,4%)
2019 86,6% (66) 86,6% (51,3) 39,5% (69,8%) 20,4% (20,8%)
2018 26,1% (52) 20,4% (24,9) 24,8% (60%) 21,0% (23,3%)
2017 61,7% (58) 53,9% (44,6) 75,3% (84,4%) 65,6% (7,8%)
2016 32% (54) 32% (36,0) 53,3% (76,5%) 65,3% (5,9%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: