79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 28,7% (91,1) 20,9% (56,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 29,3% (92,6) 20,1% (56,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 7,1% (73,7) 6,4% (42,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 69,4% (90,5) 79,0% (81,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 54,9% (68) 67,9% (62,6) 37,3% (94,1%) 100% (0%)
2019 44,1% (64) 47,9% (55,9) 100% (100%) 100% (0%)
2018 74,8% (68) 84,0% (70,2) 57,8% (95,7%) 100% (0%)
2017 45,9% (60) 36,6% (55,9) 52,7% (94,9%) 100% (0%)
2016 56,7% (68) 48,8% (62,4) 50,2% (94,8%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 78,5% (78) 78,1% (73,0) 14,1% (93,3%) 100% (0%)
2019 68,1% (76) 72,5% (71,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 67,9% (76) 74,2% (71,0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 48% (75) 41,8% (69,1) 58,2% (98,1%) 100% (0%)
2016 52,6% (76) 69,3% (74,6) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: