79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 10,8% (85,3) 7,8% (48,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 8,4% (87,4) 10,8% (52,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 2,2% (0) 2,2% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 19,6% (83,2) 12,5% (61,6) 11,1% (90%) 10,0% (10%)
2016 82,7% (93,7) 42,1% (75,2) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 82,9% (77) 81,3% (66,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 60,1% (68) 84,6% (68,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 94,7% (76) 85,0% (70,2) 18,4% (80%) 100% (0%)
2017 23,9% (54) 31,2% (54,4) 100% (100%) 100% (0%)
2016 88,6% (80) 89,1% (75,9) 100% (100%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 28,6% (74,7) 28,6% (49,2) 100% (100%) 100% (0%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 40,7% (72) 39,3% (61,4) 26,7% (95,8%) 100% (0%)
2019 58,3% (74) 46,0% (65,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 50,9% (74) 44,6% (64,7) 31,4% (95%) 100% (0%)
2017 28% (72) 19,6% (64,4) 36,7% (96,2%) 26,5% (3,8%)
2016 83,0% (80) 77,0% (76,4) 47,4% (96,7%) 37,4% (3,3%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: