79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 43,6% (96,8) 45,7% (75,7) 7,4% (94,7%) 4,9% (5,3%)
2019 59,6% (97,9) 69,3% (80,7) 100% (100%) 100% (0%)
2018 1,2% (0) 1,2% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 60,6% (94,2) 67,5% (87,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 72,2% (95,8) 35,0% (82,9) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 26,3% (70) 38,4% (62,5) 11,1% (90%) 100% (0%)
2019 14,0% (66) 24,4% (62,1) 5,2% (88,9%) 100% (0%)
2018 22,1% (64) 38,4% (67,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 33,3% (71) 35,4% (69,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 55,7% (81) 38,4% (72,6) 100% (100%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 60% (86,8) 60% (68,0) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 61,0% (82) 51,0% (74,9) 6,4% (93,1%) 6,4% (3,4%)
2019 60,2% (81) 57,5% (77,6) 18,1% (95,5%) 100% (0%)
2018 49,6% (80) 25,8% (69,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 9,8% (72) 8,7% (67,0) 100% (100%) 100% (0%)
2016 38,4% (80) 24% (72,7) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: