79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 4,5% (79) 5,6% (43,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 4,9% (71,6) 4,9% (39,6) 100% (100%) 100% (0%)
2017 10,7% (78,4) 11,8% (60,9) 100% (100%) 100% (0%)
2016 39,8% (88,4) 22,0% (68,8) 7,9% (84,6%) 6,7% (15,4%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,7% (70) 62,2% (60,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 68,1% (70) 60,1% (59,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 35,4% (58) 60,2% (63,1) 47,6% (93,1%) 100% (0%)
2017 41,0% (58) 37,6% (56,0) 29,3% (89,3%) 19,0% (3,6%)
2016 50,7% (66) 49,3% (63,1) 29,4% (89,6%) 23,9% (4,2%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 31,1% (71) 49,6% (65,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 42,8% (72) 33,3% (62,8) 100% (100%) 100% (0%)
2018 17,7% (69) 20,3% (57,0) 37,3% (95,8%) 100% (0%)
2017 71,3% (78) 64,7% (73,4) 51,6% (97,1%) 40,7% (2,9%)
2016 68,1% (78) 63,7% (73,6) 18,9% (91,8%) 18,9% (6,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: