23-43-L/51 Provozní technika
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NTE - NÁSTAVBY TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 68,6% (75,8) 90,2% (43,5) 100% (100%) 100% (0%)
2019 87,5% (86,3) 87,5% (42,4) 37,5% (66,7%) 37,5% (22,2%)
2018 6% (37,9) 6% (3,4) 2% (0%) 42% (25%)
2017 90,7% (79,0) 83,3% (55,1) 100% (100%) 100% (0%)
2016 14% (0) 14% (0) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 54,2% (32) 64,4% (24,1) 81,4% (50%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 33,3% (44) 70,2% (28,2) 49,1% (57,1%) 100% (0%)
2019 98,2% (76) 94,7% (54,5) 75,4% (70%) 45,6% (20%)
2018 6,7% (40) 5% (9,0) 5% (16,7%) 20% (33,3%)
2017 43,5% (49) 29,0% (26,5) 58,0% (57,1%) 68,1% (14,3%)
2016 9,9% (40) 23,9% (19,7) 23,9% (33,3%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: