63-41-M/02 Obchodní akademie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 28,5% (75,8) 30,9% (35,9) 100% (100%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 39,0% (71,6) 29,7% (38,6) 9,3% (63,6%) 5,9% (36,4%)
2017 74,2% (81,1) 59,2% (58,3) 4,2% (33,3%) 3,3% (66,7%)
2016 53,7% (81,1) 87,0% (72,0) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 1,7% (8) 1,7% (3,2) 10,3% (0%) 15,5% (25%)
2016 90,5% (56) 88,9% (48,8) 52,4% (62,5%) 7,9% (37,5%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 100% (77) 100% (73,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 22,2% (55) 17,5% (31,3) 100% (100%) 100% (0%)
2018 90,7% (66) 90,7% (51,5) 14,4% (61,5%) 5,9% (38,5%)
2017 4,1% (48) 22,0% (42,1) 4,9% (33,3%) 3,3% (53,3%)
2016 69,1% (66) 91,1% (60,0) 59,3% (87,5%) 42,3% (12,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: