64-41-L/51 Podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 25,6% (43,2) 18,7% (10,0) 12,3% (25%) 12,8% (50%)
2016 62,7% (61,6) 78,8% (44,0) 59,4% (57,1%) 28,6% (42,9%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 28,1% (18) 9,6% (4,0) 34,2% (0%) 66,7% (16,7%)
2016 - - - -
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 88% (80,0) 88% (53,9) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 71,4% (54) 62,0% (27,2) 68,4% (60%) 47,9% (20%)
2018 93,7% (66) 94,5% (50,4) 46,0% (50%) 11,4% (50%)
2017 9,9% (40) 6,6% (21,2) 13,6% (28,6%) 23,0% (35,7%)
2016 90,2% (62) 97,2% (57,5) 87,0% (71,4%) 46,9% (28,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: