41-52-E/01 Zahradnické práce

Zahradnické práce

V tříletém učebním oboru probíhá výuka v učebnách, sklenících a na pozemcích přímo v areálu školy. Ve 3. ročníku vykonávají žáci, chlapci i dívky, odborný výcvik na smluvních pracovištích. Odborný výcvik je zaměřen tak, aby žáci zvládli práce při pěstování a ošetřování zeleniny, ovoce a květin, řez ovocných stromů, pěstování a výsadbu okrasných dřevin a základy aranžování řezaných i suchých květin. Škola je velmi dobře vybavena malou zemědělskou technikou, kterou se žáci naučí ovládat.

Projekt podporují: