79-41-K/41 Gymnázium - 4 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY4 - GYMNÁZIUM 4LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 37,7% (91,6) 29,5% (59,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 26,1% (91,6) 27,7% (58,3) 33,7% (97,2%) 29,7% (2,8%)
2018 2,2% (0) 2,2% (0) 100% (100%) 100% (0%)
2017 61,3% (89,5) 66,8% (78,5) 42,1% (97,1%) 39,5% (2,9%)
2016 89,8% (94,7) 86,2% (85,4) 41,7% (97,3%) 39,8% (2,7%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 23,3% (58) 40,4% (50,6) 42,5% (96,3%) 100% (0%)
2019 31,4% (61) 34,6% (51,5) 36,2% (95,2%) 11,7% (4,8%)
2018 44,2% (60) 47,1% (58,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 74,6% (68) 63,4% (63,6) 100% (100%) 100% (0%)
2016 69,7% (72) 66,2% (67,9) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 64,8% (76) 57,8% (67,1) 100% (100%) 100% (0%)
2019 58,3% (74) 49,3% (66,5) 44,2% (96,6%) 30,1% (3,4%)
2018 34,3% (72) 47,6% (65,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 71,3% (78) 77,5% (76,7) 61,5% (98,4%) 51,3% (1,6%)
2016 91,9% (82) 75,6% (75,6) 61,5% (98,4%) 51,9% (1,6%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: