16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SZE - SOŠ ZEMĚDĚLSKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 54,3% (75,3) 42,9% (30,3) 67,1% (95,2%) 21,4% (4,8%)
2019 3,3% (0) 3,3% (0) 80,3% (93,5%) 72,1% (3,2%)
2018 37,7% (61,1) 42,0% (27,6) 84,1% (87,8%) 87,0% (4,9%)
2017 52,2% (63,2) 62,7% (43,0) 28,4% (64,3%) 32,8% (21,4%)
2016 61,8% (72,1) 58,8% (46,3) 64,7% (84,2%) 42,6% (15,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 42,9% (35) 52,4% (26,2) 59,5% (50%) 100% (0%)
2016 63,3% (37) 63,3% (26,9) 65,3% (50%) 24,5% (33,3%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 60% (53,7) 60% (35,2) 60% (83,3%) 100% (0%)
2016 53,8% (53,7) 53,8% (33,4) 69,2% (75%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 100% (69,0) 100% (42,3) 100% (80%) 100% (20%)
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 100% (83,7) 100% (60,9) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 72,2% (58) 84,7% (42,1) 84,7% (91,3%) 100% (0%)
2019 85,1% (62) 83,8% (46,7) 70,3% (81,1%) 67,6% (5,4%)
2018 30,1% (52) 26,0% (25,7) 53,4% (69,8%) 89,0% (4,7%)
2017 64,8% (56) 78,9% (46,9) 57,7% (76,3%) 40,8% (15,8%)
2016 64,3% (58) 51,4% (41,7) 47,1% (69,7%) 45,7% (15,2%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: