64-41-L/51 Podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 81,4% (75,3) 72,3% (29,2) 72,9% (89,3%) 100% (0%)
2019 6,5% (0) 6,5% (0) 90,6% (95%) 100% (0%)
2018 61,8% (59,0) 64,2% (26,5) 85,4% (80,8%) 57,5% (19,2%)
2017 80,4% (70,0) 84,5% (47,6) 74,9% (72,2%) 52,1% (22,2%)
2016 41,9% (52,6) 34,6% (19,9) 71,9% (68,2%) 74,2% (13,6%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 90,5% (52) 91,4% (44,9) 88,6% (75%) 46,7% (25%)
2017 7,9% (12) 11,4% (4,2) 34,2% (0%) 49,1% (25%)
2016 71,1% (32) 69,7% (22,4) 85,2% (50%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 43,8% (55,3) 43,8% (25,2) 100% (100%) 100% (0%)
2018 91,3% (75,8) 91,3% (66,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 - - - -
2016 98% (85,3) 98% (66,2) 100% (100%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 77,5% (54) 79,9% (34,9) 86,3% (82,4%) 45,6% (2,9%)
2019 67,5% (53) 64,5% (27,8) 94,0% (85,7%) 100% (0%)
2018 79,3% (56) 83,1% (36,6) 83,5% (74,4%) 63,7% (15,4%)
2017 16,5% (43) 21,8% (25,6) 25,1% (40,7%) 60,5% (18,5%)
2016 69,3% (54) 73,2% (37,9) 83,1% (70%) 76,4% (12,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: