64-41-L/51 Podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 64,4% (67,4) 43,1% (19,4) 100% (100%) 100% (0%)
2019 6,5% (0) 6,5% (0) 57,1% (70%) 70,6% (10%)
2018 42,5% (52,6) 36,3% (16,6) 52,4% (57,1%) 84,9% (7,1%)
2017 44,7% (51,6) 51,6% (26,8) 26,0% (38,5%) 8,2% (53,8%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 2,9% (32) 17,2% (8,7) 2,5% (18,2%) 100% (0%)
2019 30,3% (44) 52,6% (24,1) 56,0% (53,8%) 79,9% (7,7%)
2018 64,1% (52) 61,2% (26,6) 87,3% (76,2%) 86,1% (4,8%)
2017 51,0% (48) 28,4% (26,9) 32,9% (43,8%) 14,0% (43,8%)
2016 90,2% (62) 88,6% (44,8) 51,2% (50%) 29,1% (37,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: