79-41-K/81 Gymnázium - 8 leté
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů GY8 - GYMNÁZIUM 8LETÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 84,8% (97,9) 90,1% (85,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 64,9% (98,4) 73,3% (81,5) 100% (100%) 100% (0%)
2018 48,6% (91,6) 48,6% (75,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 86,7% (95,8) 55,4% (85,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 95,3% (97,9) 78,2% (90,7) 100% (100%) 100% (0%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 47,5% (76) 60,1% (71,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 52,8% (78) 58,0% (72,4) 100% (100%) 100% (0%)
2018 92,6% (84) 92,6% (85,3) 100% (100%) 100% (0%)
2017 52,5% (76) 66,2% (77,5) 100% (100%) 100% (0%)
2016 52,7% (80) 44,8% (74,1) 26,6% (94,7%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 90,0% (88) 84,7% (85,3) 100% (100%) 100% (0%)
2019 55,5% (80) 52,4% (76,1) 100% (100%) 100% (0%)
2018 49,6% (80) 50,8% (76,5) 100% (100%) 100% (0%)
2017 78,0% (86) 76,0% (84,3) 100% (100%) 100% (0%)
2016 75,2% (84) 82,4% (84,3) 100% (100%) 100% (0%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: