41-52-E/01 Zahradnické práce

Květinářské a aranžérské práce

Tříletý učební obor je určen především dívkám.  Teoretická výuka i odborný výcvik probíhají v nově vybudované učebně a sklenících, které jsou přímo v areálu školy. Žáci 3. ročníku vykonávají praxi na smluvních pracovištích v květinářstvích. Žáci se zabývají pěstováním květin a okrasných dřevin včetně jejich využití, aranžováním květin řezaných i suchých, aranžováním interiéru a příležitostných vazeb - svatebních, vánočních, velikonočních.

Projekt podporují: