18-20-M/01 Informační technologie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 62,9% (89,5) 65,2% (56,8) 100% (100%) 100% (0%)
2019 84,5% (94,7) 76,8% (61,7) 72,4% (96%) 70,7% (4%)
2018 92,7% (88,4) 96,8% (70,8) 100% (100%) 100% (0%)
2017 48,8% (80) 50,7% (60,8) 34,4% (80,8%) 28,4% (19,2%)
2016 77,8% (88,4) 74,1% (72,1) 29,6% (76,2%) 25% (23,8%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 24,4% (39) 22,7% (32,1) 65,7% (75%) 100% (0%)
2016 48,6% (47) 41,5% (37,6) 80,3% (83,3%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 65,6% (60) 55,4% (40,6) 42,9% (84,2%) 100% (0%)
2019 93,3% (66) 93,8% (53,8) 90,6% (96,2%) 72,3% (3,8%)
2018 78,4% (63) 85,5% (47,1) 78,4% (88,5%) 100% (0%)
2017 61,2% (60) 55,8% (48,2) 36,2% (73,3%) 33,9% (16,7%)
2016 87,4% (66) 80,7% (53,0) 54,7% (81,5%) 36,8% (18,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: