63-41-M/02 Obchodní akademie
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SEK - SOŠ EKONOMICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 10,6% (59,5) 13,8% (24,0) 30,1% (92%) 14,6% (4%)
2019 12,3% (72,6) 11,4% (29,8) 26,3% (80%) 28,9% (13,3%)
2018 34,7% (70,5) 27,1% (34,9) 68,6% (92,3%) 100% (0%)
2017 25% (66,3) 25,8% (42,1) 50% (87,0%) 57,5% (8,7%)
2016 51,2% (80) 58,5% (62,1) 100% (100%) 100% (0%)
Německý jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 5,6% (38,4) 5,6% (9,7) 5,6% (0%) 100% (0%)
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 23,1% (55,8) 23,1% (20,9) 61,5% (83,3%) 46,2% (16,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 12,8% (48) 28,8% (27,3) 13,6% (61,5%) 18,4% (3,8%)
2019 13,5% (52) 22,2% (33,8) 55,6% (84,2%) 35,7% (10,5%)
2018 5,9% (50) 5,1% (23,8) 36,4% (74,2%) 100% (0%)
2017 23,6% (55) 20,3% (41,3) 38,2% (75%) 62,6% (8,3%)
2016 8,1% (52) 22,8% (36,7) 35,0% (77,8%) 78,9% (3,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: