68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů SHU - SOŠ HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 61,0% (75,3) 73,8% (39,7) 64,6% (93,5%) 11,6% (3,2%)
2019 94,8% (87,4) 90,4% (44,1) 67,4% (89,3%) 50,4% (10,7%)
2018 81,7% (75,8) 85,0% (47,2) 100% (100%) 100% (0%)
2017 62,7% (69,5) 71,3% (49,5) 66,7% (84,6%) 40,7% (15,4%)
2016 66,2% (69,5) 68,9% (49,7) 75% (87,5%) 44,6% (12,5%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 - - - -
2016 72,9% (40) 66,7% (29,4) 85,4% (75%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 81,1% (61) 85,4% (44,8) 56,1% (77,4%) 13,4% (3,2%)
2019 82,2% (64) 75,2% (46,7) 63,7% (78,6%) 47,8% (10,7%)
2018 88,5% (64) 80,3% (43,3) 89,8% (95,7%) 100% (0%)
2017 84,4% (64) 80,5% (53,2) 79,9% (85,7%) 46,8% (14,3%)
2016 68% (62) 68,7% (46,5) 76,7% (89,3%) 52% (10,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: