78-42-M/02 Ekonomické lyceum
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů LYC - LYCEA
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 52,5% (87,4) 40,7% (49,0) 100% (100%) 100% (0%)
2019 15,8% (79,5) 27,7% (42,3) 39,6% (94,7%) 28,7% (5,3%)
2018 43,9% (76,9) 42,1% (46,9) 63,2% (94,4%) 64,9% (1,9%)
2017 34,5% (75,8) 39,5% (56,4) 63,9% (97,6%) 56,3% (2,4%)
2016 45,5% (81,6) 47,2% (60,4) 52,8% (95,7%) 51,2% (2,1%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 7,3% (32) 16,4% (29,8) 12,7% (50%) 100% (0%)
2017 29,3% (42) 29,3% (36,1) 36,2% (75%) 100% (0%)
2016 37,5% (49) 34,7% (44,0) 38,9% (75%) 100% (0%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 24,4% (60) 33,9% (44,3) 31,5% (89,8%) 15,0% (1,7%)
2019 48,4% (65) 46,9% (51,9) 40,6% (89,8%) 42,2% (5,1%)
2018 54,4% (66) 48% (49,3) 64% (93,1%) 67,2% (1,7%)
2017 49,6% (66) 44,2% (57,2) 52,7% (93,9%) 64,3% (2,0%)
2016 68,9% (70) 62,9% (59,5) 67,4% (96,4%) 61,4% (1,8%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: