23-45-L/01 Mechanik seřizovač
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů UTE - SOU TECHNICKÉ
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 14,9% (63,2) 20,7% (26,6) 19,0% (85,7%) 100% (0%)
2019 6,9% (62,1) 7,9% (21,6) 100% (100%) 100% (0%)
2018 24,3% (65,3) 33,3% (35,9) 27,0% (69,2%) 13,5% (30,8%)
2017 36,0% (68,4) 24,3% (37,6) 70,3% (88,9%) 64,0% (11,1%)
2016 13,4% (56,9) 12,5% (29,4) 1,8% (40%) 5,4% (50%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 90% (56) 81,4% (35,6) 90% (85,7%) 100% (0%)
2019 - - - -
2018 61,1% (34) 61,1% (27,3) 83,3% (71,4%) 100% (0%)
2017 49,5% (34) 33,7% (18,5) 50,5% (40%) 46,3% (20%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 3,2% (38) 16,9% (10,3) 2,4% (28,6%) 100% (0%)
2019 28,8% (48) 25,6% (21,3) 39,2% (61,9%) 100% (0%)
2018 23,3% (48) 12,5% (17,9) 15,8% (45%) 35,8% (20%)
2017 9,9% (45) 3,3% (23,0) 20,7% (47,4%) 54,5% (15,8%)
2016 74,8% (58) 32,8% (29,8) 11,8% (40%) 6,7% (50%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: