23-45-M/01 Dopravní prostředky
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST1 - SOŠ TECHNICKÉ 1
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 26,0% (70,5) 28,4% (49,4) 5,6% (50%) 4,7% (50%)
2016 15,3% (66,3) 18,5% (47,5) 28,7% (75%) 24,1% (25%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 18,6% (36) 26,7% (34,4) 42,4% (66,7%) 32,6% (16,7%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 12,9% (50) 4,5% (26,9) 8,9% (50%) 10,7% (30%)
2016 9,9% (51) 24,7% (34,7) 18,4% (60%) 33,2% (20%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: