37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů ST2 - SOŠ TECHNICKÉ 2
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 76,4% (85,3) 81,9% (50,6) 100% (100%) 100% (0%)
2019 62,7% (81,6) 51,0% (36,6) 27,5% (76,5%) 31,4% (17,6%)
2018 65,2% (74,7) 47,8% (38,7) 29,0% (69,2%) 24,6% (23,1%)
2017 15,9% (48,4) 15,9% (18,9) 18,8% (53,8%) 18,8% (30,8%)
2016 - - - -
Ruský jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 - - - -
2019 - - - -
2018 - - - -
2017 50% (0) 50% (0) 50% (0%) 50% (100%)
2016 100% (53,7) 100% (17,6) 100% (83,3%) 100% (16,7%)
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 32,9% (52) 50,7% (30,6) 34,2% (70%) 100% (0%)
2019 64,5% (56) 57,9% (34,3) 60,5% (76,2%) 42,1% (14,3%)
2018 39,5% (55) 34,2% (28,6) 42,1% (70,6%) 36,8% (17,6%)
2017 27,0% (50) 37,8% (37,6) 20,3% (50%) 14,9% (44,4%)
2016 34,7% (55) 20,8% (27,3) 20,8% (50%) 50% (16,7%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: