64-41-L/51 Podnikání
Obor vložen automaticky z Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT
Výsledky státních maturit za skupinu oborů NOS - NÁSTAVBY NETECHNICKÉ (OSTATNÍ)
question mark
Anglický jazyk - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 89,4% (80) 89,9% (40,2) 100% (100%) 100% (0%)
2019 20,6% (49,5) 39,4% (16,6) 20% (45%) 70,6% (10%)
2018 70,8% (63,2) 67,9% (27,9) 100% (100%) 100% (0%)
2017 35,6% (47,9) 49,3% (25,3) 42,0% (50%) 100% (0%)
2016 74,7% (67,4) 60,8% (33,4) 86,6% (81,0%) 73,3% (14,3%)
Matematika - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 43,3% (20) 53,7% (9,2) 38,8% (14,3%) 100% (0%)
2019 55,3% (32) 61,2% (14,7) 67,1% (50%) 100% (0%)
2018 - - - -
2017 49,1% (25) 46,5% (13,2) 65,8% (28,6%) 69,3% (14,3%)
2016 - - - -
Český jazyk a literatura - Didaktický test
question mark
Medián
question mark
Průměrný percentil
question mark
Celková úspěšnost
question mark
Nekonalo 1. termín
question mark
2020 32,4% (42) 37,7% (17,4) 37,7% (48%) 100% (0%)
2019 67,5% (53) 70,9% (31,4) 81,2% (73,1%) 79,9% (7,7%)
2018 30,0% (46) 44,7% (20,9) 70,9% (63,6%) 100% (0%)
2017 75,7% (52) 72,0% (36,5) 90,9% (78,9%) 86,8% (5,3%)
2016 69,3% (54) 44,1% (29,0) 79,1% (66,7%) 76,4% (12,5%)
Podrobnější výsledky dostupné z vysledky.cermat.cz
Projekt podporují: